wczasy i noclegi w Ustce

ustecki.pl

Rezerwat i obejmuje obszar jeziora i nieużytków o łącznej powierzchni 194,80 ha. Jezioro Modła posiada rangę ostoi ptactwa wodnego i błotnego o znaczeniu europejskim i stanowi obszar specjalnej ochrony siedlisk roślinnych. Gniazdują tu ptaki stanowiące ewenement polskiej ornitologii: mewa śmieszka, mewa pospolita, łabędź niemy, rycyk, remiz, błotniak stawowy i łąkowy oraz bąk i kwiczoł.

Rezerwat Jezioro Modła o powierzchni 194,80 ha został utworzony w 1982r. w celu zachowania "miejsca lęgowego wielu gatunków ptaków wodnych oraz zespołów roślinności wodnej i szuwarowej, charakterystycznych dla zarastających jezior przymorskich". Od dnia 4 sierpnia 2014 r. cel ochrony otrzymał zmodyfikowane brzmienie "zachowanie ekosystemu jeziora eutroficznego wraz z charakterystycznymi dla niego biotopami, biocenozami i procesami,
w szczególności populacji i siedlisk gatunków ptaków wodno-błotnych."

Ponadto w celu zabezpieczenia rezerwatu przed zagrożeniami zewnętrznymi wyznaczono otulinę rezerwatu, o powierzchni blisko 571,04 ha.
W skład otuliny wchodzą grunty obrębów: Duninowo PGR, Lędowo, Zalesin, Zaleskie oraz Zaleskie PGR.

Rezerwat znajduje się w powiecie słupskim, gminie Ustka i obejmuje swoimi
granicami ekosystem jeziora Modła ze zbiorowiskami roślinności wodnej oraz znajdujące się na jego brzegach obszary zajęte przez fitocenozy bagienne.
Teren rezerwatu w całości znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Przymorskie Błota PLH 220024. Położony jest 2 km od miejscowości Duninowo, około 2 km od brzegu morskiego, w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pas pobrzeża na zachód od Ustki". Stanowi w ten sposób jedno z jezior przymorskich.


Jezioro Modła jest stosunkowo płytkie, jego średnia głębokość wynosi,
w zależności do stanu wód, około 1,2 m, a maksymalna nie przekracza 2,6 m. Jako
szczególnie cenne elementy ekosystemu jeziornego i torfowiskowego należy uznać
populacje gatunków roślin objętych ścisłą ochroną gatunkową, takich jak grzybienie północne Nymphaea candida czy rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, chronione gatunki mszaków głównie z rodzaju Sphagnum oraz populacje cennych gatunków zwierząt kręgowych min. ryb i ptaków. Spośród ryb na szczególną uwagę zasługują: piskorz Misgurnus fossilis (notowany w jeziorze Modła i rzece Potynie) i koza Cobitis taenia (notowana w rzece Potynie). Również wśród ssaków notowanych na terenie rezerwatu występuje kilka gatunków szczególnej troski, m.in.: bóbr Castor fiber, łasica Mustela nivalis czy wydra Lutra Lutra.
Występuje tu aż 9 różnych typów siedlisk. Jezioro Modła pełni istotną rolę dla ptaków związanych z siedliskami wodno-błotnymi, występują tu cenne taksony, m.in.: łabędź krzykliwy Cygnus cygnus, bąk Botaurus stellaris, żuraw Grus grus, rybitwa rzeczna Sterna hirundo, rybitwa czarna Chlidonias niger, rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus, błotniak stawowy Cirus aeruginosus.


Ocena artykułu10,0/10 (na podstawie 1 oceny)

Oceń, skomentuj artykuł jako pierwszy


chlapowo.pl

wczasy w Chłapowie

jastrzebiagora.eu

wczasy w Jastrzębiej Górze

debki.eu

wczasy w Dębkach

karwia.eu

wczasy w Karwii

jastarnia.eu

wczasy w Jastarni


©  2003 - 2024   www.ustecki.pl - noclegi na morzem na wczasy w Ustce - wakacje w Ustce

sobota, 22 czerwiec 2024r. 11:24:36, online: (0/2), 8.3 ms