wczasy i noclegi w Ustce

ustecki.pl

Rezerwat i obejmuje obszar jeziora i nieużytków o łącznej powierzchni 194,80 ha. Jezioro Modła posiada rangę ostoi ptactwa wodnego i błotnego o znaczeniu europejskim i stanowi obszar specjalnej ochrony siedlisk roślinnych. Gniazdują tu ptaki stanowiące ewenement polskiej ornitologii: mewa śmieszka, mewa pospolita, łabędź niemy, rycyk, remiz, błotniak stawowy i łąkowy oraz bąk i kwiczoł.

Rezerwat Jezioro Modła o powierzchni 194,80 ha został utworzony w 1982r. w celu zachowania "miejsca lęgowego wielu gatunków ptaków wodnych oraz zespołów roślinności wodnej i szuwarowej, charakterystycznych dla zarastających jezior przymorskich". Od dnia 4 sierpnia 2014 r. cel ochrony otrzymał zmodyfikowane brzmienie "zachowanie ekosystemu jeziora eutroficznego wraz z charakterystycznymi dla niego biotopami, biocenozami i procesami,
w szczególności populacji i siedlisk gatunków ptaków wodno-błotnych."

Ponadto w celu zabezpieczenia rezerwatu przed zagrożeniami zewnętrznymi wyznaczono otulinę rezerwatu, o powierzchni blisko 571,04 ha.
W skład otuliny wchodzą grunty obrębów: Duninowo PGR, Lędowo, Zalesin, Zaleskie oraz Zaleskie PGR.

Rezerwat znajduje się w powiecie słupskim, gminie Ustka i obejmuje swoimi
granicami ekosystem jeziora Modła ze zbiorowiskami roślinności wodnej oraz znajdujące się na jego brzegach obszary zajęte przez fitocenozy bagienne.
Teren rezerwatu w całości znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Przymorskie Błota PLH 220024. Położony jest 2 km od miejscowości Duninowo, około 2 km od brzegu morskiego, w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pas pobrzeża na zachód od Ustki". Stanowi w ten sposób jedno z jezior przymorskich.


Jezioro Modła jest stosunkowo płytkie, jego średnia głębokość wynosi,
w zależności do stanu wód, około 1,2 m, a maksymalna nie przekracza 2,6 m. Jako
szczególnie cenne elementy ekosystemu jeziornego i torfowiskowego należy uznać
populacje gatunków roślin objętych ścisłą ochroną gatunkową, takich jak grzybienie północne Nymphaea candida czy rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, chronione gatunki mszaków głównie z rodzaju Sphagnum oraz populacje cennych gatunków zwierząt kręgowych min. ryb i ptaków. Spośród ryb na szczególną uwagę zasługują: piskorz Misgurnus fossilis (notowany w jeziorze Modła i rzece Potynie) i koza Cobitis taenia (notowana w rzece Potynie). Również wśród ssaków notowanych na terenie rezerwatu występuje kilka gatunków szczególnej troski, m.in.: bóbr Castor fiber, łasica Mustela nivalis czy wydra Lutra Lutra.
Występuje tu aż 9 różnych typów siedlisk. Jezioro Modła pełni istotną rolę dla ptaków związanych z siedliskami wodno-błotnymi, występują tu cenne taksony, m.in.: łabędź krzykliwy Cygnus cygnus, bąk Botaurus stellaris, żuraw Grus grus, rybitwa rzeczna Sterna hirundo, rybitwa czarna Chlidonias niger, rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus, błotniak stawowy Cirus aeruginosus.


Oceń artykuł jako pierwszy

Oceń, skomentuj artykuł jako pierwszy


chlapowo.pl

wczasy w Chłapowie

jastrzebiagora.eu

wczasy w Jastrzębiej Górze

debki.eu

wczasy w Dębkach

karwia.eu

wczasy w Karwii

jastarnia.eu

wczasy w Jastarni

noclegi w Ustce:

polecamy:

  • letnik.pl - kwatery nad morzem
  • wczasy.pl - noclegi na wczasy

©  2003 - 2023   www.ustecki.pl - noclegi na morzem na wczasy w Ustce - wakacje w Ustce

poniedziałek, 27 marzec 2023r. 03:35:25, online: 1 (0/2), 7.9 ms